Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 57-63
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/01/2015

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

The exile in the patriotic short stories at Southern urban area in the period from 1965 to 1975

Từ khóa:

Tâm thức lưu đày, hậu thực dân, truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam

Keywords:

Exile, postcolonial studies, patriotic short story

ABSTRACT

Postcolonial criticism is one of the new research tendencies that bring a new approach for literature. Exile is one of key concepts in postcolonial studies. It “involves the idea of separation and distances from either a literal homeland or a cultural and ethnic origin”. In this paper, we studied exile in the patriotic short stories at Southern urban area in the period from 1965to 1975. Many characters were in painful moods because of their separation. They felt that they were not subjects in their homeland. These short stories were a voice full of responsibility of these writers. They contributed a positive action to a strong struggling movement at the Southern urban areas at that time.

TÓM TẮT

Phê bình hậu thực dân là một trong những hướng nghiên cứu mới, đem lại cách tiếp cận mới cho văn học. Tâm thức lưu đày (exile) là một trong những thuật ngữ quan trọng của khuynh hướng hậu thực dân. Thuật ngữ này “bao gồm quan niệm về sự chia cắt và khoảng cách từ quê hương thực sự hoặc từ nguồn gốc văn hoá và dân tộc”. Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu những biểu hiện của tâm thức lưu đày” trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965-1975. Khá nhiều nhân vật của bộ phận văn học này mang cảm giác đau đớn vì sự chia cắt với nguồn cội, gốc rễ, thấy mình không phải là chủ thể ngay trên chính quê hương của mình. Khám phá được điều này cũng là cách thể hiện tiếng nói đầy trách nhiệm của các tác giả, góp phần vào phong trào đấu tranh ở đô thị miền Nam lúc
bấy giờ.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 145-152
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 62-68
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 82-88
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
10/2019 (2019) Trang: 461-470
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
19 (2015) Trang: 41-46
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh
(2015) Trang: 213-226
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du
Số 2 (2015) Trang: 38-45
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Văn học
Số 12 (2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Niên san 2013-2014 (2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...