Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 82-88
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/07/2018

Ngày nhận bài sửa: 16/11/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Tran Huien An’s poetry in Bach Khoa Magazine

Từ khóa:

Tạp chí Bách Khoa, thơ Trần Huiền Ân, văn học ở đô thị miền Nam

Keywords:

Bach Khoa magazine, literature in the Southern urban area, Tran Huien An’s poetry

ABSTRACT

Tran Huien An is one of the noteworthy poets in Southern urban area of Vietnam before 1975. He published many poems on “Bach Khoa” which is a famous magazine at that time. This article is aimed to examine the value of Tran Huien An’s poetry as well as his contributions to the literature stream in the southern urban area before 1975 by studying some of the poems. His poetry is the voice from a warm-hearted and thoughtful artist. We can feel his emotions for the homeland, family, compatriots and friends... from his works. His poetry has contributed to the poetry and literary appearance in Southern urban area that is a part of Vietnamese literature.

TÓM TẮT

Trần Huiền Ân là một trong số những cây bút đáng chú ý ở đô thị miền Nam trước 1975. Ông có khá nhiều thơ đăng trên tạp chí Bách Khoa, một tờ tạp chí rất nổi tiếng ở miền Nam lúc ấy. Bài viết nàykhảo sát thơ của Trần Huiền Ân trên Bách Khoa để đánh giá giá trị tác phẩm cũng như những đóng góp của tác giả đối với văn học ở đô thị miền Nam trước năm 1975. Thơ ông là tiếng nói của một trái tim chân thành, nồng ấm và cũng lắm suy tư. Ở đó, chúng ta bắt gặp những tình cảm về mái trường, gia đình, bạn bè, về quê hương, đồng bào... Thơ ông góp phần điểm tô thêm hương sắc cho thơ ca và cho văn học ở đô thị miền Nam, một bộ phận của văn học nước nhà.

Trích dẫn: Bùi Thanh Thảo, 2019. Thơ Trần Huiền Ân trên tạp chí Bách Khoa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1C): 82-88.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 145-152
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 57-63
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 62-68
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
10/2019 (2019) Trang: 461-470
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
19 (2015) Trang: 41-46
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh
(2015) Trang: 213-226
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du
Số 2 (2015) Trang: 38-45
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Văn học
Số 12 (2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Niên san 2013-2014 (2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...