Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 62-68
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/04/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

The subjective narrative mode in patriotic short stories at Southern urban areas of 1965-1975

Từ khóa:

Truyện ngắn yêu nước, trần thuật chủ quan, điểm nhìn trần thuật, trần thuật ngôi thứ nhất, trần thuật ngôi thứ ba

Keywords:

Patriotic short stories, subjective narrative, narrative viewpoint, first-person narrative, third-person narrative

ABSTRACT

In this article, we studied the subjective narrative mode in patriotic short stories at southern urban area of 1965-1975. This is the mode of narration which has large proportion, diverse structure, and important contribution to show patriotic contents. Simultaneously, this also demonstrated Vietnamese literature modernization process of this stream of literature.

TÓM TẮT

Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu phương thức trần thuật chủ quan trong truyện ngắn thuộc khuynh hướng yêu nước ở đô thị miền Nam giai đoạn 1965-1975. Đây là phương thức trần thuật chiếm tỉ lệ khá lớn, cơ cấu khá đa dạng và góp phần quan trọng vào việc chuyển tải nội dung yêu nước. Đồng thời đây cũng là phương diện chứng tỏ sự tiếp nối quá trình hiện đại hoá văn học của dòng văn học đặc biệt này.

Trích dẫn: Bùi Thanh Thảo, 2016. Phương thức trần thuật chủ quan trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965-1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 62-68.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 145-152
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 57-63
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 82-88
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
10/2019 (2019) Trang: 461-470
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
19 (2015) Trang: 41-46
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh
(2015) Trang: 213-226
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du
Số 2 (2015) Trang: 38-45
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Văn học
Số 12 (2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Niên san 2013-2014 (2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...