Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (7) (2014) Trang: 82-87
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

200 con lương đồng được thu thập từ 3 địa điểm khảo sát thuộc huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, và quận ô Môn, Tp cần Thơ  đã được mổ khám đã được mổ khám tìm ký sinh trùng-giun sán. Sử dụng phương pháp tiêu cơ, và khóa phân loại, 926 mẫu giun sán được tìm thấy và định danh số lượng các mẫu lươn này cho thấy lươn đồng nhiễm giun sán với tỷ lệ cao 81.00%. Số lượng mẫu giun sán này thuộc 6 loài trong đó có 4 lớp: Acanthocephala 51.00%, trematoda 28% và nematoda 7%. Trong đó lớp: Acanthocephala có 1 loài Pallisentis celatus 51%, lớp trematoda gồm 2 loài Clinostomum complanatum 27% và 1 loài chưa được định danh, lớp cestoda có 1 loài Polyonchobothrium ophiocephalina 12, và lớp nematoda với 2 loài proleptinae sp 5%, và 1 loài chưa được định danh 2%. Loài sán lá Clinostomum complanatum có khả năng lây nhiễm sang người cần được lưu tâm.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 6-10
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 63-68
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 69-73
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 74-78
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 83-89
Tạp chí: Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...