Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 2 (2015) Trang: 83-89
Tạp chí: Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng

Bệnh do sán lá gan lớn (fascioliosis) là một trong những gánh nặng cho người chăn nuôi bò ở Việt Nam, vì tỷ lệ mắc bệnh cao, làm giảm năng suất thịt, sữa và giảm khả năng sinh sản. Tổng cộng 476 mẫu sán lá gan lớn được thu thập từ 88 bò nhiễm sán lá gan tại lò mổ của tỉnh Đồng Tháp. Các mẫu sán lá gan được giám định thành phần loài dựa vào hình thái học và kỹ thuật sinh học phân tử. Về hình thái học, tuy được phân chia thành 5 nhóm kiểu hình khác nhau, nhưng dựa vào đặc điểm hình thái cho thấy các mẫu trên đều thuộc loài Fasciola gigantica. Bằng kỹ thuật sinh học phân tử PCR-RFLP (PCR đoạn gen ITS1, và sử dụng enzyme cắt giới hạn RSaI) cho thấy 40/40 mẫu đại diện cho 5 nhóm kiểu hình đều là loài Fasciola gigantica. Giải trình tự đoạn ITS1 cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với kết quả phân tích PCR-RFLP. Đây cũng là lần đầu tiên Fasciola sp. ký trên trên bò ở Đồng bằng sông Cửu Long được giám định loài bằng kỹ thuật phân tử này. Như vậy, cả 3 phương pháp (hình thái học, PCR-RFLP, giải trình tự) đều cho kết quả sán lá gan lớn ở bò tại Đồng Tháp xác định là F. gigantica.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 6-10
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 63-68
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 69-73
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 74-78
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...