Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (2015) Trang: 54-59
Tạp chí: KHoa học kỹ thuật Thú Y

TÓM TẮT: Giun móc là  một trong những loài giun sán phổ biến nhất ký sinh trên ruột non đường tiêu hóa chó, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe chó và là loài có thể gây bệnh trên người sự truyền lây sang con người. Trong thí nghiệm của chúng tôi, 20 chó đươc mổ khám tại tỉnh Vĩnh Long từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2014 nhằm thu thập mẫu giun móc. Các mẫu này được định danh thành phần loài bằng kỹ thuật sinh học phân tử (PCR-RFLP). Đoạn mồi đặc hiệu được thiết kế dựa trên trình tư đoạn gene ITS1 chung cho các loài giun móc, và sử dụng các enzyme cắt giới hạn như TagI , BsuRI, BstNI để xác định chính xác từng loài. Kết quả PCR-RFLP cho thấy: 12/20 chó mổ khám nhiễm các loài giun móc. Trong đó 12/12 mẫu nhiễm (100%) có sự hiện diện của loài A.caninum. Bên cạnh đó, 6/12 (50%) mẫu có sự nhiễm ghép giữa 2 loài A. caninumA. ceylanicum.  Kỹ thuật PCR-RFLP giúp nhanh chóng, và chính xác cao trong định danh các loài giun móc chó. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam phát hiện sự hiện diện của loài A.ceylanicum ký sinh trên chó. Loài này cũng truyền lây từ chó sang người, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 6-10
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 63-68
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 69-73
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 74-78
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 83-89
Tạp chí: Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...