Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 186-192
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 09/11/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

The reality of teaching national defense and security education, the causes and solutions

Từ khóa:

Giáo dục quốc phòng và an ninh; nguyên nhân, giải pháp; thực trạng dạy học

Keywords:

Causes and solutions; National Defense and Security Education; Teaching reality

ABSTRACT

Nowadays, lecturers at the Center for National Defense and Security Education of Can Tho University are applying a variety of teaching methods to improve teaching quality in National Defense and Security Education. Some methods, however, seem inappropriate. Therefore, a survey on the current status of teaching and learning this subject National Defense and security Education at the Center. From that situation and the number of those causes, this study will introduce some solutions to improve and innovate the quality of teaching.

TÓM TẮT

Hiện nay, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN)-Trường Đại học Cần Thơ, giảng viên đã và đang áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn GDQP&AN. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn sử dụng một số phương pháp dạy học chưa thật sự phù hợp. Để tìm hiểu bức tranh về phương pháp dạy học môn GDQP&AN, nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng dạy và học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN-Trường Đại học Cần Thơ. Từ thực trạng và nguyên nhân, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đổi mới trong dạy học môn GDQP&AN.

Trích dẫn: Cao Ngọc Báu và Nguyễn Văn Tuấn, 2018. Thực trạng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 186-192.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 114-121
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 129-138
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-15
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
(2019) Trang: 163-178
Tạp chí: Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay”. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; thời gian 19/12/2019
Giáo dục thường xuyên, thực trạng và thách thức (2017) Trang: 1993-1997
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia,
số đặc biệt tháng 10-2019 (2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...