Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 163-178
Tạp chí: Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay”. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; thời gian 19/12/2019
Liên kết:

Dạy học theo tình huống môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh là một phương pháp dạy học được tổ chức theo những tình huống có thực, hoặc giả định trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, qua đó người học được kiến tạo tri thức, kỹ năng quân sự qua việc giải quyết các tình huống quân sự trong quá trình học tập. Bài viết này trình bày các khái niệm liên quan đến dạy học theo tình huống;cấu trúc, phân loại, tác dụng, nguyên tắc xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh; một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học theo tình huống môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học.  

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 114-121
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 129-138
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 186-192
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-15
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Giáo dục thường xuyên, thực trạng và thách thức (2017) Trang: 1993-1997
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia,
số đặc biệt tháng 10-2019 (2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...