Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
192 (2022) Trang: 56-58
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Giáo dục lý luận quân sự
Liên kết:

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là môn học được luật hóa, gắn với tính chất đặc thù cao của lĩnh vực quân sự, an ninh; dạy học môn học này yêu cầu cần phải hướng tới những tình huống của thực tiễn huấn luyện, chiến đấu, để sinh viên trên cương vị là người chiến sĩ phải xử lý giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, dạy học theo tình huống rất thiết thực, phù hợp trong việc dạy cho sinh viên các kỹ năng quân sự đáp ứng nhiệm vụ của một công dân sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 114-121
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 129-138
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 186-192
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-15
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
(2019) Trang: 163-178
Tạp chí: Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay”. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; thời gian 19/12/2019
Giáo dục thường xuyên, thực trạng và thách thức (2017) Trang: 1993-1997
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia,
số đặc biệt tháng 10-2019 (2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...