Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55 (2019) Trang: 80-85
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng sản xuất lúa và rau màu ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh An Giang và xác định yếu tổ hạn chế làm cơ sở đề xuất giải pháp cho phát triển hai loại cây trồng này. Nghiên cứu đã thu thập số liệu thứ cấp và Sơ cấp về tình hình sản xuất nông nghiệp thông qua việc trao đổi với cán bộ quản lý và phỏng vấn nông hộ. Phương pháp thống kê được sử dụng để phân tích, so sánh và đánh giá. Kết quả cho thấy diện tích canh tác lúa và rau màu chiếm chủ yếu trong đất nông nghiệp. Trong canh tác lúa và rau màu đã ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về vốn đầu tư, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, chính sách đất đai và điều kiện tự nhiên tác động. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhà đầu tư hợp tác, chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chính sách đất đai.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 12-23
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 34-44
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 93-100
Tải về
(2020) Trang: 233-244
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...