Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 544-551
Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019
Liên kết:

Nghiên cứu này nêu lên sự tiện ích của việc tích hợp giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian trong quản lý nguồn tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp tại 03 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Việc xác định tiềm năng đất đai về điều kiện tự nhiên, kinh tế được sử dụng bởi phương pháp FAO (1976 và 2007) và sự hỗ trợ của công cụ GIS. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tiện lợi của việc kết hợp về dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian và phương pháp đánh giá thích nghi của FAO và đây cũng là một cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý có cái nhìn bao quát về nguồn tài nguyên đất đai sẳn có, tiềm năng cho phát triển nông nghiệp và xác đính những yếu tố còn hạn chế hướng đến việc chọn lựa các mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý và định hướng phát triển nông nghiệp mang tính bền vững trong điều kiện thời tiết thay đổi, cũng như việc ứng phó với biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp tại vùng ven biển của tỉnh Bến Tre.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 12-23
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 34-44
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 93-100
Tải về
(2020) Trang: 233-244
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...