Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật

Trong phạm vi bài viết này tác giả mong muốn mang đến cho người đọc một vấn đề pháp lý tương đối mới về mô hình gia đình đơn thân trong xã hội hiện đại. Theo đó tác giả sẽ tập trung đi vào làm rõ khái niệm về gia đình đơn thân, căn cứ xác lập và hình thành quyền nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình đơn thân, cùng một số thực trạng phát sinh và giải pháp nhằm phần nào tháo gỡ vướng mắc từ mô hình tổ chức cuộc sống này.

Các bài báo khác
2 (2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...