Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2015) Trang: 33-39
Tạp chí: Nhà nước vfa pháp luật
Liên kết:

Có thể nói, Bộ luật dân sự năm 2005 ra đời đã thay thế một số điểm bất cập cho Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005 có những “quy định rất phù hợp với thực tiễn, đó là một thuận lợi rất lớn cho việc thực thi, áp dụng pháp luật nói chung và pháp luật thừa kế nói riêng”. Tuy nhiên, theo thời gian thì một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 không còn phù hợp với thực tiến xét xử nữa, do đó chúng ta đặt ra nhu cầu cần có một Bộ luật dân sự mới thay thế cho Bộ luật dân sự 2005. Vì vậy, hiện nay trong kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã trình bản Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi để đưa ra lấy ý kiến nhân dân (bản thứ 4). Trong đó, quy định về thừa kế thế vị được ghi nhận tại Điều 678, xét về nội dung thì quy định này không có nhiều thay đổi so với Điều 677 trong Bộ luật dân sự năm 2005. Theo đó, chúng ta nên xem xét và bổ sung thêm một số quy định sau liên quan đến quyền thừa kế thế vị, do một số nội dung liên quan đến quyền thừa kế thế vị chưa được quy định rõ ràng dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng luật vào thực tiễn

 

Các bài báo khác
2 (2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
7 (2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...