Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN: 978-604-919-785-7 (2016) Trang: 363-375
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học
Liên kết:

Công nghệ GIS kết hợp với các phần mềm mô phỏng 3D hiện là một công nghệ được quan tâm bởi tín ứng dụng cao. Các mô hình 3D GIS thể hiện hình ảnh trực quan không gian các đối tượng cùng với dữ liệu về thuộc tính kèm theo, điều này hỗ trợ tốt cho việc quản lý và phân tích không gian các đối tượng. Trước xu thế đó, đề tài đã chọn Đại học Cần Thơ (Khu II), để thực nghiệm khả năng ứng dụng mối liên kết của phần mềm ArcGIS, SketchUp trong xây dựng mô hình không gian ảo. Mô hình không gian 3D khu vực nghiên cứu được thành lập với đối tượng không gian và thuộc tính một cách chính xác về các cơ sở hạ tầng, công trình, giao thông, ao – hồ và cây xanh trong khu vực. Qua đó, giúp người sử dụng có thể quản lý cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh, định hướng quy hoạch thông qua khả năng truy xuất, cập nhật và phân tích dữ liệu không gian.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...