Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
Liên kết:

Đông Hải là một huyện ven biển của tỉnh Bạc Liêu, với thế mạnh là nuôi trồng thủy sản. Trong những năm vừa qua mô hình nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn (tôm – rừng kết hợp) đang ngày được phát triển. Thông qua khảo sát, thu thập số liệu thứ cấp từ địa phương và điều tra thực tế từ người dân canh tác mô hình tôm – rừng kết hợp. Kết quả cho thấy, diện tích của mô hình ngày càng tăng. Giai đoạn 2014 – 2016 tăng từ 4.467 ha lên 6.133 ha. Mô hình không chỉ tạo thu nhập, phù hợp với nguồn lực của người dân. Chi phí trung bình là 27,99 triệu đồng/ha/năm. Lợi nhuận trung bình của mô hình là 38,52 triệu đồng/ha/năm, hiệu quả đồng vốn của mô hình là 1,37. Đồng thời người dân nuôi thêm nhiều loại thủy sản khác trên cùng một đơn vị diện tích có thể giảm rủi ro, thiệt hại. Mô hình không chỉ giúp cải thiện sinh kế mà còn giúp hạn chế được các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến khu vực rừng phòng hộ ven biển, sản phẩm tôm sinh thái, thực hiện được các chính sách quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Đây được xem là mô hình phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...