Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 168-172
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Giao thông đường bộ được xem là một động lực để phát triển kinh tế - xã hội của một đô thị. Vì vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ luôn được thành phố quan tâm đầu tư. Trong đó, dân cư sống tại đô thị là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động nâng cấp đường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của người dân về hệ thống giao thông đường bộ ở thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Ý kiến từ 270 người dân ở khu vực nghiên cứu được thu thập bằng phiếu điều tra sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ từ (1 - rất không hài lòng  đến 5 - rất hài lòng). Phương pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng trong tính toán và mô tả các đặc trưng về mức độ hài lòng. Nhìn chung, kết quả cho thấy người dân hài lòng về các yếu tố chính cấu thành hệ thống giao thông đường bộ (hệ thống đường, cầu, vĩa hè và hệ thống chiếu sáng giao thông) tại thành phố Vị Thanh. Đồng thời, nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về thực trạng của cơ sở giao thông đường bộ hiện tại từ đó hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong việc đề xuất các giải pháp và chính sách phát triển có liên quan.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...