Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53/2018 (2018) Trang: 100-106
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Sự chuyển đổi sử dụng đất đai là một điều tất yếu trong quá trình đô thị hóa để phục vụ cho quá trình phát triển của đô thị. Thông qua các số liệu thứ cấp thu thập được từ các sở, ban, ngành trong giai đoạn 2005 - 2015 đã cho thấy rằng: Tỉ lệ đô thị hóa của thành phố Cần Thơ đã tăng nhanh chóng đạt tỉ lệ đô thị hóa là 66,75% với tốc độ đô thị hóa trong toàn giai đoạn là 45,35%, cùng với hiện tượng này là diện tích đất đô thị được mở rộng thêm 44,67%. và diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên 17,47% nhằm phục vụ cho việc mở rộng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở và các công trình khác để phục vụ cho quá trình nâng cấp đô thị của thành phố. Tuy chưa đạt được kết quả như quy hoạch đề ra nhưng quá trình này đã góp phần vào việc chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy sự phát triển kinh kế - xã hội chung của đô thị thành phố Cần Thơ.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...