Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56/2019 (2019) Trang: 81-85
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Chuyển đổi không gian đô thị là một phần quan trọng trong quá trình đô thị hóa. Phân tích hiện tượng này giúp hiểu rõ hơn mức độ phát triển và hình thái đô thị hóa của một đô thị. Thông qua các dữ liệu về phát triển đô thị trong giai đoạn 2000 - 2017 của Thành phố Cà Mau cho thấy thành phố có những chuyển đổi tích cực trong quá trình phát triển đô thị, tỉ lệ đô thị hóa đạt ở mức 63% vào năm 2017. Không gian đô thị thành phố Cà Mau phát triển theo mô hình tập tập trung, mở rộng nhiều ở khu vực ven đô và vùng nông thôn với năm trục phát triển theo các hướng các hệ thống giao thông chính. Đồng thời, quá trình này cũng tác động làm giảm diện tích nhóm đất nông nghiệp và tăng diện tích đất phi nông nghiệp để phục vụ nhu cầu xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển điều kiện sống của người dân tại thành phố. Kết quả là một nguồn tham khảo cho các nhà hoạch định trong định hướng và phát triển đô thị trong tương lai.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...