Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về

abstract

Challenges and opportunities, the two main issues that exist in the progresses of the bilateral and multilateral integration and cooperation, that are concerned both from the macroeconomic level and the microeconomic level. With the rapid speed in the integration and cooperation especially from the 90?s,Vietnamhad caught a lot of good opportunities. However, as the developing country and lacking of experiences in integration and cooperation as well as low skills and technology,Vietnamhad faced with many challenges with respect to values of import-export and flows of foreign direct investment (FDI). This paper tries to outline these matters in the fact of the circumstance under whichVietnamhad joined the ASEAN and had implemented the commitments related to the Vietnam-US Bilateral Trade Agreement (VN-US BTA).

Keywords: ASEAN, FDI, WTO, bilateral trade agreement, multilateral, integration and cooperation

Title:International economics integration: The impact of joining ASEAN and implementing Vietnam-US bilateral trade agreement to import-exports and foreign direct investment inVietnam

TóM TắT

Cơ hội và thách thức luôn là những vấn đề quan trọng tồn tại trong quá trình hợp tác, hội nhập song phương lẫn đa phương, tác động đến toàn bộ nền kinh tế cả phạm vi vĩ mô lẫn vi mô. Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong hợp tác và hội nhập đặc biệt từ những năm của thập niên 90, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, là một quốc gia đang phát triển, thiếu kinh nghiệm trong hợp tác và hội nhập, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức và những tác động không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu và dòng chảy đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bài viết cố gắng phác hoạ những vấn đề trên trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) cũng như trong quá trình thực hiện những cam kết liên quan đến Hiệp định Thương mại Việt Nam ? Hoa Kỳ.

Từ khoá: Đông Nam á, đầu tư trực tiếp, hợp tác, hội nhập

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 114-119
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 187-192
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 24-30
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 26-36
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 33-37
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 54-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 89-95
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
1 (2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
1 (2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...