Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/04/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Selection of rice varieties suitable to acid sulfate soils in the Mekong Delta

Từ khóa:

Đất phèn, giống lúa, tính ổn định, tính thích nghi

Keywords:

Acid sulfate soil, rice varieties, stability, adaptation

ABSTRACT

The selection of rice varieties suitable to acid sulfate soils has the main role of spreading rice production in the Mekong Delta. This is a continuous process of the cross identification, line evaluation and yield trial in the acid sulfate soil. There were many promising lines which had been selected from two crosses of MTL156/Khaohom (L318) and MTL241//MTL142/Tẻ Thơm (L353). Environment factors had strong effects on the yield components of panicle number/m-1 and filled grains/panicle of testing varieties. Results showed that MTL480 and MTL844 were selected as promising varieties which gave high yield and suitable to acid sulphate soils in the Mekong Delta.

TóM TắT

Các giống lúa mới có khả năng thích ứng với vùng đất phèn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sản xuất lúa tại các vùng đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chọn lọc giống lúa chống chịu phèn là một tiến trình liên tục từ định hướng tổ hợp lai tạo, thanh lọc chọn giống và khảo nghiệm đánh giá thích nghi trên vùng bị ảnh hưởng phèn. Hai tổ hợp lai tạo MTL156/Khaohom (L318), MTL241// MTL142/ Tẻ Thơm (L353) có số dòng lúa tốt được chọn lọc nhiều trên vùng đất phèn. Các yếu tố thành phần năng suất như số bông/m2, số hạt chắc/bông biến động mạnh do bị ảnh hưởng của yếu tố môi trường. Kết quả nghiên cứu đã chọn lọc được 2 giống lúa mới có thích nghi tốt và cho năng suất cao trên vùng đất nhiễm phèn là MTL480, MTL844.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...