Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
Liên kết:

Bài tham luận này tập trung 3 vấn đề cơ bản liên quan đến "liên kết vùng" và tham gia "4 nhà" phát triển 4 ngành hàng chủ lực là lúa-gạo, cây ăn quả, cá tra và tôm một cách bền vững nhằm góp phần vào mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và từng bước hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của vùng với 03 câu hỏi cơ bản như sau:

1. Lúa-gạo, cây ăn trái và thủy sản ĐBSCL đóng vai trò gì trong kinh tế cấu trúc, kinh tế ngành hàng và kinh tế vùng ĐBSCL.

2. Cơ hội và thách thức để phát triển ngành hàng chủ lực này là gì nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nông nghiệp vùng.

3. Tại sao liên kết vùng quan trọng trong đóng góp tái cấu trúc nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 274-282
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...