Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
AVS 2021 (2021) Trang: 649-654
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú Y toàn quốc
Liên kết:

Four Bach Thao goats at 5 months of age (13.5±0.182 kg) were arranged in a Latin square design with 4 treatments and 4 periods. Four treatments were coconut meal (CM), soybean extraction meal (SEM), soya waste (SW) and Psophocarpus scandens (PS) corresponding to CM, SEM, SW and PS treatments, respectively. The CP intakes of experimental goats being 6.0 gCP/kg live weight. Each experimental period last 14 days. The results showed that DM intake was significantly higher (P0.05) among treatments, however the higher value for the PS treatment (120 g/day). It could be concluded that 4 experimental CP sources could be used for growing Bach Thao goats with the consideration of Psophocarpus scandens source due to the availability and lower cost.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...