Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 955-961
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú Y toàn quốc
Liên kết:

Tóm tắt

Nghiên cứuẢnh hưởng của các mức năng lượng tiêu hóa trong khẩu phần lên các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sản của thỏ đực lai” được thực hiện nhằm xác định mức độ tối ưu của năng lượng tiêu hóa trong khẩu phần lên tăng trọng, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và khả năng phối giống của thỏ đực lai. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức tương ứng với 4 mức độ năng lượng tiêu hóa khác nhau trong khẩu phần là 9,5; 10; 10,5 và 11 MJ/kgDM thức ăn (DE9,5; DE10 ;DE10,5 và DE11) và 4 lần lặp lại. Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm 1 thỏ đực có khối lượng trung bình 2400 g/con. Kết quả tăng trọng tăng dần theo các mức độ năng lượng tiêu hóa tăng dần trong khẩu phần và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P

Từ khóa: năng lượng, thí nghiệm tiêu hóa, thỏ đực lai.

 
Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...