Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
119 (2018) Trang: 29-39
Tạp chí: Khoa học Thương Mại
Liên kết:

Bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa động cơ làm việc và hành vi thực hiện công việc còn hạn chế, đặc biệt rất hạn chế cho trường hợp của công chức, viên chức. Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm chứng mối quan hệ giữa động cơ và hành vi thực hiện công việc cho trường hợp công chức, viên chức quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình SEM của 367 quan sát cho thấy động lực làm việc chịu tác động của 11 yếu tố: tính chất công việc, phản hồi, mối quan hệ với đồng nghiệp, đào tạo và điều kiện làm việc, cảm giác được thể hiện, đề bạt, mục tiêu công việc, lương thưởng và phúc lợi, phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức, và công đoàn. Hơn hết, kết quả tìm thấy mối tương quan thuận giữa động cơ và hành vi thực hiện của công chức, viên chức quận Thốt Nốt. Cụ thể hơn, động cơ có tác động đến hành vi có tính tuân thủ, hành vi chủ động, sự kiểm soát hành vi. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...