Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014

At the coastal area of the Mekong Delta in Vietnam, the water demand has increased with the progress of economic development in recent years, groundwater use is rapidly expanding due to the difficulty of using surface water due to salt water intrusion and water pollution. In this research, in order to evaluate the influence of excess water intake of groundwater, based on the application of the existing iMod model, for SocTrang Province where a remarkable drop in groundwater level is observed, in order to promote appropriate use management of groundwater We plan to construct a groundwater model.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 45-51
Tải về
Nguyễn Hiếu Trung (2021) Trang: 54-83
Tạp chí: Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...