Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Hiếu Trung (2021) Trang: 54-83
Tạp chí: Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long
Liên kết:

Hiện nay, việc sử dụng bền vững tài nguyên NDĐ đang được chú ý ở các đô thị và vùng ven biển của vùng ĐBSCL. Do đó, những người ra quyết định cần có thông tin đầy đủ về nó để hoạch định chiến lược phát triển tài nguyên nước bền vững. Công cụ mô hình hóa và đánh giá nguồn tài nguyên này đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và quản lý tài nguyên NDĐ cũng như dự đoán tác động của các biện pháp quản lý. Các công cụ mô hình hóa dòng chảy NDĐ đã được phát triển và áp dụng để: (1) làm công cụ diễn giải để điều tra động thái hệ thống NDĐ và hiểu các mô hình dòng chảy; (2) làm công cụ mô phỏng để phân tích phản ứng của hệ thống NDĐ; (3) là công cụ đánh giá để đánh giá các quá trình bổ cập, bơm và lưu trữ tầng chứa nước, và để ước lượng trữ lượng bền vững; (4) như các công cụ dự báo để dự đoán các điều kiện hoặc tác động trong tương lai của các hoạt động của con người; (5) làm công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch thu thập dữ liệu thực địa và thiết kế các giải pháp thực tế; (6) làm công cụ sàng lọc để đánh giá các kịch bản phát triển NDĐ; (7) như các công cụ quản lý để đánh giá các chính sách thay thế; và (8) như các công cụ trực quan để truyền đạt các thông điệp chính đến công chúng và những người ra quyết định. Từ các vấn đề đã đề cập ở trên, việc phát triển công cụ mô hình hóa và công cụ đánh giá nguông tài nguyên NDĐ cho ĐBSCL là cần thiết. Bằng cách sử dụng các phương pháp xây dựng và tiếp cận các công cụ đánh giá và mô hình hóa, chương sách này đề cập các nghiên cứu, kết quả nhằm giải quyết một số vấn đề mà việc sử dụng NDĐ ở ĐBSCL đang gặp phải ở các tác động khác nhau. 

 
Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 45-51
Tải về
(2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...