Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (2021) Trang: 34-36
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi Trường
Liên kết:

Nước dưới đất là một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng của hầu hết các quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nguồn nước mặt đã và đang đối mặt với nhiều vấn đề suy thoái cả về số lượng lẫn chất lượng. Các tác động của đô thị hóa, gia tăng dân số, thay đổi cơ cấu sử dụng đất, biến đổi khí hậu... đang làm suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất về số lượng, chất lượng và động thái.

Nằm ở vùng ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long, thị xã Vĩnh Châu khai thác nước dưới đất làm nguồn nước cấp chính cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và cả nuôi trồng thủy sản. Mật độ công trình khai thác nước dưới đất ở Vĩnh Châu rất cao khoảng 12.257 giếng, mật độ 26 giếng/km2. Với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội, các khu công nghiệp xây dựng ngày càng nhiều, chế độ khí tương thủy văn cũng như quá trình xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn biến phức tạp làm cho chất lượng và mực nước dưới đất tại Vĩnh Châu có xu hướng hạ thấp trong những năm trở lại đây. Do đó, nghiên cứu xây dựng kịch bản về trữ lượng nước dưới đất bằng mô hình iMOD và đề xuất giải pháp khai thác bền vững cho thị xã Vĩnh Châu là rất cần thiết.

 
Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 45-51
Tải về
Nguyễn Hiếu Trung (2021) Trang: 54-83
Tạp chí: Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long
(2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...