Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2004) Trang: 399-402
Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004
Liên kết:

Trước đay việc đánh giá thực tập Sinh học chủ yếu dựa trên bài phúc trình của từng cá nhân. Do đó, sinh viên (SV) thường học độc lập và thụ động. Hơn nữa, nội dung đánh giá thường căn cứ vào kết quả thí nghiệm thực hành nên giáo viên (GV) khó kiểm tra kiến thức cơ sở trong thực tập Sinh học. Việc cải tiến phương pháp đánh giá và thay đổi hình thức tổ chức học tập của sinh viên giúp chúng tôi theo dõi và đánh giá sinh viên toàn diện hơn về kiến thức, kỹ năng và thái độ trong học tập.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 17-23
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 198-208
Tải về
2 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Sciences
4 (2019) Trang: 51-57
Tạp chí: International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...