Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 25-31
Tạp chí: International Journal of Molecular Biology and Biochemistry

Abstract
The study’s aim was to investigate the distribution of calcium oxalate (CaOx) in vegetative organs of “green” morphotype wild taro Colocasia esculenta (L.) Schott. An anatomical study was conducted on the vegetative organs (root, corm, leaf blade, and petiole) of the “green” morphotype wild taro at different developing stages. The transverse sections were double-stained with carmine alum laque–iodin green dye to investigate the density and distribution of CaOx crystals. The four forms of CaOx crystals found in vegetative organs were druse, free needle-liked, raphide bundle, and prism crystals. Prismatic crystals were observed in the root only once. Biforine or biforine-liked cell, an unusual form of raphide bundle, was detected. These crystals were revealed in specialized cells such as epidermis, parenchyma, palisade mesophyll, and spongy mesophyll. The density, size, shape, and distribution of crystals in the vegetative organs varied depending on the type and developmental stage of the organs. The diameter of the druses and the width of the raphide bundles were both increased in the developing leaves compared to that of the young leaves. The width of the raphide bundles of the old leaves was reduced compared to that of the developing leaves. The minimum and maximum sizes of all CaOx crystals varied greatly. The density and distribution of CaOx in the vegetative organs made it facility to protect plants against herbivores. The presence of CaOx in the vegetative organs created a warning signal when used as a source of green vegetables or traditional medicine.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 17-23
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 198-208
Tải về
2 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Sciences
4 (2019) Trang: 51-57
Tạp chí: International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
(2004) Trang: 399-402
Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...