Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 38-43
Tạp chí: International Journal of Clinical Biology and Biochemistry

The objectives of the study were to investigate the botanical characteristics and determinate the natural compounds in aerial part and root extracts of Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell in CanTho province. Double staining with carmine-iodine green was used for anatomical examination, hypo-osmotic shock method was used to estimate chromosome numbers, and the phytochemical components were determined by using reagents and standards. The results showed the morphological and anatomical characteristics of L. hyssopifolia leaf, stem, and root. The chromosome number were estimated (2n = 16). Aerial part and root extracts showed the presence of saponins, flavonoids, tannins, glycosides, alkaloids, steroids, phenolics, coumarins, and terpenoids. No terpenoids was detected at both aerial part, and root extracts. At aerial part, the total phenolic, tannins, and flavonoid contents were respectively 126.8±28 mg gallic acid /g dry weight of the extract, 116.2 ± 18 mg gallic acid/g dry extract, and 242.3 ± 23 mg quercetin/g dry extract. At root, the total phenolic, tannins, and flavonoid contents were 45.5 ± 11 mg gallic acid/g dry extract, 54.8 ± 23 g gallic acid/g dry extract, and 58.6 ± 2.4 mg quercetin/g dry extract respectively.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 17-23
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 198-208
Tải về
2 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Sciences
4 (2019) Trang: 51-57
Tạp chí: International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
(2004) Trang: 399-402
Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...