Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2019) Trang: 51-57
Tạp chí: International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

The objective of this study was to characterize the morphological and anatomical properties by double-dyeing with carmin vert d'iode, determine chromosome number of root tip by using hypo-osmotic shock method, detect qualitatively phytochemical compositions and assess the antibacteria against E. coli and B. subtilis of leaf and tuber extraction of Colocasia gigantea. The results showed morphological characters and microscope transverse sections of fresh leaf, tuber and root of C. gigantea. The chromosome number at root tip was 2n = 28. The preliminary phytochemical components were detected at leaf extract as steroid, flavonoid, alkaloid, tannin, glycoside and coumarine. At tuber, the chemical components were the same except alkaloid. Saponin was absent in both leaf and tuber extract. The antimicrobial activity against E. coli and B. subtilis was showed that leaf and tuber methanol extraction of C. gigantea inhibited the growth of both bacteria at 200 mg/ml, 400 mg/ml and 800 mg/ml) (p At both leaf and tuber extraction, the diameter of inhibition zone against B. subtilis was statiscally different from that of E. coli (p . C. gigantea is used as a food ingredient and traditional medicine.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 17-23
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 198-208
Tải về
2 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Sciences
(2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
(2004) Trang: 399-402
Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...