Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
104 (2014) Trang: 24-35
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
Liên kết:

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của lợi nhuận đến mối quan hệ giữa mức độ không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm và đầu tư của doanh nghiệp dân doanh. Kết quả ước lượng cho thấy lợi nhuận tăng sẽ làm giảm tác động tiêu cực của sự không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm đến đầu tư của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi lợi nhuận vượt qua một mốc nhất định, sự không chắc chắn về thị trường đầu ra lại kích thích doanh nghiệp đầu tư mà bất chấp rủi ro. Từ kết quả ước lượng, bài viết đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược đầu tư hợp lý nhằm tránh hiện tượng đầu tư dàn trải quá mức, gây thiệt hại cho bản thân.

Các bài báo khác
21 (2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
7 (2020) Trang: 303-315
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
04 (2019) Trang: 183-199
Tạp chí: Research in Economics and Management
215 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Journal of Economic Development
1 (2013) Trang: 160
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL
1 (2013) Trang: 147
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 166
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
5 (2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:  Econonic Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...