Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
136 (2016) Trang: 18-30
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bằng việc sử dụng phương pháp ước lượng Binary Logistic dựa trên dữ liệu sơ cấp thu thập từ 165 doanh nghiệp là khách hàng của các chi nhánh, nghiên cứu đi đến kết quả, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay doanh nghiệp là kinh nghiệm quản lý, ROE, đòn bẩy tài chính, vòng quay tài sản và ngành nghề kinh doanh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho Vietcombank nói riêng và các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung.

Các bài báo khác
21 (2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
7 (2020) Trang: 303-315
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
04 (2019) Trang: 183-199
Tạp chí: Research in Economics and Management
215 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Journal of Economic Development
1 (2013) Trang: 160
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL
1 (2013) Trang: 147
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 166
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
5 (2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:  Econonic Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...