Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 218-226
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 03/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Financial efficiency and willingness to convert to organic rice model of farm households in the Mekong Delta

Từ khóa:

Hàm Cobb-Douglas, hàm Logit, hiệu quả tài chính, mô hình hữu cơ

Keywords:

Cobb-Douglas model, financial efficiency, Logit model, organic rice

ABSTRACT

This study is aimed at compare the financial efficiency of traditional and organic rice models in two areas in the Mekong Delta. The primary data was collected by interviewing 168 households in Long My district (Hau Giang province) and Tam Binh district (Vinh Long province) where holding similar socio-economic conditions. The standardized profitability Cobb-Douglas model and Binary Logit model were used to analyze and compare financial efficiency, and identify the determinants of willingness to convert to the organic model. The research results indicated that more than 40% of households in the traditional model are willing to convert to an organic model. Cobb-Douglas function was employed to estimate the determinants of profit including standardized price of potassium, pesticides, and production area. Moreover, the Binary Logit model indicated that household head age increases the probability of willingness to convert from the traditional model to the organic model, while the production area and revenue of the traditional model reduce this probability. Based on the research results, this study then proposed some solutions and policy implications to improve the efficiency of rice production and enhance motivations for conversion to organic models.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả tài chính của mô hình truyền thống và mô hình lúa hữu cơ ở hai khu vực thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 168 nông hộ trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có điều kiện sản xuất tương đồng. Các chỉ số tài chính, hàm lợi nhuận Cobb-Douglas và mô hình nhị phân Logit được sử dụng để đánh giá và so sánh hiệu quả tài chính, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình hữu cơ của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 40% các nông hộ ở mô hình truyền thống sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình hữu cơ. Hàm lợi nhuận Cobb-Douglas được sử dụng để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận mô hình truyền thống bao gồm: giá chuẩn hóa của phân kali, thuốc và diện tích. Ngoài ra, mô hình nhị phân Logit được dùng để xác định biến tuổi làm tăng xác suất đồng ý chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hữu cơ trong khi biến diện tích và doanh thu của mô hình truyền thống làm giảm xác suất này. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số giải pháp và ngụ ý chính sách được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và tạo động cơ chuyển đổi sang mô hình hữu cơ.

Trích dẫn: Khổng Tiến Dũng, 2020. Hiệu quả tài chính và sự sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình lúa hữu cơ của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5D): 218-226.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 81-90
Tải về
(2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
131 (2022) Trang: 83-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
17 (2022) Trang: 34-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(2022) Trang: 667-677
Tạp chí: VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
(2022) Trang: 124-145
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism, Can Tho University, 28th September 2022
(2022) Trang: 998-1010
Tạp chí: 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 28-29th April, 2022, ERZURUM
n: Brears R. (eds) (2022) Trang: 1-17
Tạp chí: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures
12 (2022) Trang: 40-52
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 27-59
Tạp chí: Towards Sustainable and innovative business models
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Understanding new cases in Microeconomics: markets and Industries
In: Brears R.C. (eds) The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) Trang: 1-23
Tạp chí: The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
(2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
(2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
(2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
9 (2021) Trang: 154-164
Tạp chí: International Journal of Research and Review
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...