Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
131 (2022) Trang: 83-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển


Nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ và chuỗi giá trị mít tại tỉnh Hậu Giang
và đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi. Nghiên cứu sử dụng phu
̛ơng pháp liên kết chuỗi giá trị của cơ
quan hợp tác kỹ thuật của Cộng hòa Liên bang Đức (GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit) dựa trên số liệu thu thập trực tiếp gồm 160 hộ trồng mít và 18 tác nhân trong chuỗi. Kết
quả nghiên cứu xác định chuỗi giá trị mít có 14 kênh thị trường (phân theo 4 loại). Trong đó hai kênh chủ
yếu để xuất khẩu cho loại 1 và 2, các kênh tiêu thụ nội địa chủ yếu cho mít loại 3, 4, nhưng khá phức tạp,
giá trị gia tăng và giá trị gia tăng thuần đối với loại 3 và 4 cũng thấp hơn so với kênh xuất khẩu. Nông dân
trong hai kênh xuất khẩu có lợi nhuận cao nhất, nhưng lại thấp nhất trong hai kênh nội địa. Sơ đồ nâng cấp
chuỗi giá trị mít được đề xuất dựa trên 3 kênh hiệu quả nhất. Nghiên cứu về khía cạnh chuỗi đối với sản
phẩm mít tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay còn khá hạn chế, ngoài ra, nghiên cứu
này còn thực hiện tính toán đầy đủ chi phí đầu tư ban đầu và khấu hao cho cây lâu năm. Các giải pháp đề
xuất được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thực hiện đúng định hướng của Chính phủ về phát triển nông nghiệp
đa dạng tại ĐBSCLCác bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 81-90
Tải về
(2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
17 (2022) Trang: 34-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(2022) Trang: 667-677
Tạp chí: VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
(2022) Trang: 124-145
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism, Can Tho University, 28th September 2022
(2022) Trang: 998-1010
Tạp chí: 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 28-29th April, 2022, ERZURUM
n: Brears R. (eds) (2022) Trang: 1-17
Tạp chí: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures
12 (2022) Trang: 40-52
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 27-59
Tạp chí: Towards Sustainable and innovative business models
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Understanding new cases in Microeconomics: markets and Industries
In: Brears R.C. (eds) The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) Trang: 1-23
Tạp chí: The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
(2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
(2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
(2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
9 (2021) Trang: 154-164
Tạp chí: International Journal of Research and Review
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...