Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. Chuyên đề: Môi trường & Biến đổi khí hậu (2021) Trang: 71-81

Nghiên cứu này phân tích các chỉ số tài chính và chuỗi giá trị phế liệu để đo lường hiệu quả của hoạt động thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên được thực hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm làm luận cứ khoa học đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt có hiệu quả hơn và giảm ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy công việc thu mua đem lại lợi nhuận khá cao cho tác nhân trong chuỗi. Tuy nhiên, nhận thức về an toàn và mức độ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản của họ chưa cao. Sơ đồ chuỗi giá trị thu mua phế liệu cho thấy hoạt động này khá đa dạng, tùy thuộc vào biến động mức giá mà các kênh cụ thể sẽ có hiệu quả hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện chuỗi giá trị phế liệu, nâng cao thu nhập cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị phế liệu và giải pháp quản lý phế liệu được đề xuất bao gồm tuyên truyền, tiếp cận tín dụng, trợ giá sản phẩm thu mua và hỗ trợ tiếp cận y tế sẽ giúp các kênh thu mua phát triển hiệu quả.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 81-90
Tải về
(2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
131 (2022) Trang: 83-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
17 (2022) Trang: 34-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(2022) Trang: 667-677
Tạp chí: VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
(2022) Trang: 124-145
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism, Can Tho University, 28th September 2022
(2022) Trang: 998-1010
Tạp chí: 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 28-29th April, 2022, ERZURUM
n: Brears R. (eds) (2022) Trang: 1-17
Tạp chí: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures
12 (2022) Trang: 40-52
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 27-59
Tạp chí: Towards Sustainable and innovative business models
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Understanding new cases in Microeconomics: markets and Industries
In: Brears R.C. (eds) The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) Trang: 1-23
Tạp chí: The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
(2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
(2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
(2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
9 (2021) Trang: 154-164
Tạp chí: International Journal of Research and Review
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...