Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2022) Trang: 5-18
Tạp chí: Tạp chí Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu này phân tích thực trạng sản xuất và tính toánhiệu quả tài chính của mô hình sản xuất lúa thông thường và mô hình lúa theo hướng hữu cơ tại tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu sử dụng hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas theo phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE) nhằm tìm hiểu các nhân tố tác động đến lợi nhuận chuẩn hóa của mô hình sản xuất lúa. Ngoài ra, mô hình nhị phân Logistic cũng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hữu cơ. Kết quả phân tích xác định mặc dù còn nhiều khó khăn như công lao động cao và chi phí sử dụng phân sinh học chiếm gần 50% trong cơ cấu chi phí, mô hình hữu cơ vẫn có lợi nhuận khoảng 1.4 triệu đồng/1,000mtương đương mô hình truyền thống do giá bán cao và được bao tiêu sản phẩm. Mô hình phân tích xác định được các hộ có diện tích sản xuất lớn mong muốn chuyển sang mô hình hữu cơ, trong khi tuổi chủ hộ và những hộ có thu nhập từ các nguồn khác ngoài lúa là rào cản chính để nông hộ chuyển đổi.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 81-90
Tải về
(2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
131 (2022) Trang: 83-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
17 (2022) Trang: 34-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(2022) Trang: 667-677
Tạp chí: VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
(2022) Trang: 124-145
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism, Can Tho University, 28th September 2022
(2022) Trang: 998-1010
Tạp chí: 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 28-29th April, 2022, ERZURUM
n: Brears R. (eds) (2022) Trang: 1-17
Tạp chí: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures
12 (2022) Trang: 40-52
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 27-59
Tạp chí: Towards Sustainable and innovative business models
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Understanding new cases in Microeconomics: markets and Industries
In: Brears R.C. (eds) The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) Trang: 1-23
Tạp chí: The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
(2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
(2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
(2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
9 (2021) Trang: 154-164
Tạp chí: International Journal of Research and Review
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...