Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 15-21
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/12/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Portrait of Madame Anh Tho in reminiscences

Từ khóa:

Nữ sĩ Anh Thơ; Hồi kí văn học Việt Nam

Keywords:

Madame Anh Tho; Vietnamese literature reminiscences

ABSTRACT

Madame Anh Tho was a talented poet in the tribune of poetry in Vietnamfrom the early 1930s of the 20th century. According to her reminiscences, we could meet with a woman who posed both traditional and modern characteristics.

Anh Tho?s reminiscences realistically pictured many aspects in her life. For her teachers and schools, Anh Tho had a lot of childhood memories and had a close relations with female teachers when she studied at the first school ? Kinh Mon school. In literature, she was not only a talented poet but he also composed a lot of dramas and novels ect  For love, Anh Tho was eager to look for an ideal love, highly valued sincerity, tolerance and forginess in love She were longing for her sweetheart, a close friend in arts and a companion on the revolutionary path. The family was an important part in her life. She loved, better took care of her family members, and took her full responsibilities for looking after her parents and siblings, even when she had her own family. Aware of the revolutionary idiology, she was a true activist in the community activities and dared to go into the danngerous battles to devote her life to the revolution and to her writing.

To Anh Tho?s reminiscences, we have found out that her entire life was in a rough travelling. Most interestingly, she was dedicated her whole life to her writing and fellows.

TóM TắT

Anh Thơ là một nữ thi sĩ tài hoa trên thi đàn ViệtNamtừ những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX. Thông qua hồi ký của bà, chúng ta gặp một Anh Thơ vừa mang vẻ đẹp truyền thống vừa có những nét tính cách rất hiện đại.

Hồi ký của Anh Thơ đã tái hiện chân thực về nhiều phương diện trong suốt cuộc đời của bà. Đối với thầy cô, trường lớp, Anh Thơ đã có nhiều kỉ niệm tuổi thơ và gắn bó thân thiết với cô giáo nhất khi học tập ở ngôi trường Kinh Môn. Trong sáng tác văn chương, Anh Thơ không chỉ là một nhà thơ tài năng mà bà còn sáng tác một số thể loại khác như kịch thơ, tiểu thuyết... Đối với tình yêu, bà khát khao theo đuổi tình yêu lý tưởng, đề cao sự chân thành, bao dung và vị tha trong tình yêu. Bà mong muốn người yêu cũng là người bạn tri âm trong nghệ thuật hoặc là người cùng chí hướng trên con đường cách mạng. Gia đình là một phần quan trọng trong cuộc đời thi sĩ Anh Thơ. Bà luôn quan tâm, yêu thương, tự nhận lấy trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ và các em kể cả khi bà đã có gia đình nhỏ của mình. Được giác ngộ cách mạng, Anh Thơ hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể và chấp nhận xông pha vào những nơi nguy hiểm để cống hiến và để viết.

Thông qua những dòng hồi ký, chúng ta cảm nhận được cuộc đời Anh Thơ là một cuộc hành trình nhiều sóng gió. Điều đáng quý là bà đã sống hết mình vì văn chương và vì mọi người.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 138-143
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 264-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 34-40
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 40-45
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
3 (2022) Trang: 120-128
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: European Journal of Literary Studies
315 (2021) Trang: 57-63
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
2017 (2017) Trang: 52-60
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, ĐHSP TPHCM
2016-2017 (2016) Trang: 201-210
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 (2015) Trang: 169-176
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...