Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2016) Trang: 64-73
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nhân lực Khoa học Xã hội
Liên kết: www.gass.edu.vn

Hồi ký cách mạng Việt Nam là tiểu loại trong thể loại hồi ký. Thể loại này có tính tổng hợp cao trong tư duy nghệ thuật. Trong đó, sự kết hợp tư duy nghiên cứu, tư duy lịch sử và tư duy sáng tạo đã tạo nên tính chính xác, chân thực, sinh động và hấp dẫn cho hồi ký cách mạng trong suốt một thế kỷ qua. Bài viết này sẽ chỉ ra tầm quan trọng và ý nghĩa của tính tổng hợp trong tư duy nghệ thuật, đặc biệt là sự chi phối của tư duy lịch sử trong việc tạo nên sự độc đáo trong tư duy nghệ thuật của hồi ký cách mạng.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 138-143
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-21
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 264-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 34-40
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 40-45
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
3 (2022) Trang: 120-128
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: European Journal of Literary Studies
315 (2021) Trang: 57-63
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
2017 (2017) Trang: 52-60
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, ĐHSP TPHCM
2016-2017 (2016) Trang: 201-210
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 (2015) Trang: 169-176
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...