Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
36 (2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tính đa dạng thành phần loài động vật nổi và sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị để đánh giá chất lượng nước ở kênh Bún Xáng của thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu thực hiện gồm 3 điểm thu mẫu (Đầu kênh, giữa kênh và cuối kênh) từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018 với 3 đợt thu mẫu. Ở mỗi đợt thu mẫu, các mẫu động vật nổi được thu theo thời điểm nước lớn và nước ròng. Kết quả cho thấy, tổng cộng có 82 loài động vật nổi đã được ghi nhận, trong đó Rotifera có thành phần đa dạng nhất với 50 loài (61%), tiếp theo là Protozoa với 13 loài (16%), những nhóm động vật khác chỉ chiếm 23% số loài (3-11 loài ). Thành phần loài động vật nổi theo thời kỳ nước lớn và nước ròng lần lượt là 66 loài và 74 loài. Đặc biệt, Rotifera có thành phần phong phú nhất trong cả thời điểm nước lớn và nước ròng. Mật độ động vật nổi cao dao động từ 11.875-1.309.472 cá thể/m3 , trong đó mật độ của chúng ở cuối kênh cao hơn so với các địa điểm khác. Nhìn chung, có sự tương đồng tương đối cao về thành phần động vật nổi giữa thời điểm nước lớn và nước ròng. Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H') dao động từ 1,18 đến 2,39 cho thấy chất lượng nước trong khu vực nghiên cứu có mức độ ô nhiễm trung bình.

Từ khóa: Chất lượng nước, động vật nổi, mật độ, thành phần loài, kênh Bún Xáng.

 
Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...