Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đánh giá sự biến động về thành phần Cladocera và Copepoda góp phần trong việc quản lý nguồn thức ăn tự nhiên trong các ao nuôi tôm nước lợ. Nghiên cứu được thực hiện ở 6 ao tôm trong đó có 3 ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) và 3 ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus monodon) tại Thành Phố Bạc Liệu, tỉnh Bạc Liêu. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước ở các ao nuôi tôm như nhiệt độ, pH, độ mặn, TAN, NO3-, PO43-, TN, TP và chlorophyll-a tương đối cao và thích hợp cho đời sống của tôm. Tổng cộng có 34 loài ĐVN được ghi nhận ở các ao nuôi tôm, trong đó Cladocera (1 loài) và Copepoda (4 loài) chiếm tỉ lệ khá thấp. Mật độ của Copepoda (bao gồm cả ấu trùng nauplius) biến động từ 19.112-169.778 ct/m³ và Cladocera từ 0-2.650 ct/m3. Các loài được xác định gồm Acartia clausi, Apocylops, Microsetella norvegica và Schmackeria dubia (Copepoda) và Moina sp. (Cladocera).  Schmackeria dubia và ấu trùng Nauplius (Copepoda) chiếm ưu thế ở cả các ao tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần trong quản lý nguồn thức ăn tự nhiên ở các ao tôm.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
36 (2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...