Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2014) Trang: 62-69
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Qua đánh giá sơ bộ khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) của 233 chủng vi khuẩn Bacillus phân lập trên ruộng lúa ở tỉnh Hậu Giang, 34 chủng Bacillus có bán kính vô khuẩn từ 3,0-7 mm, được chọn để đánh giá khả năng đối kháng với ba chủng vi khuẩn gây bệnh Xoo-CT5, Xoo-PH4 và Xoo-CT2. Từ kết quả đánh giá trong điều kiện in vitro, bốn chủng vi khuẩn Bacillus PH2.1t, PH2.6t, PH10.6et và PH20.14t, được tuyển chọn trong đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa trong điều kiện nhà lưới. Kết quả ghi nhận cả bốn chủng đều có hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa với hiệu lực đạt 66,1-76,1% khi được xử lý vào một ngày trước và một ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. Khảo sát cơ nguyên cho thấy tính đối kháng với Xoo có liên quan đến khả năng tạo siderophore, và / hoặc protease của các chủng Bacillus nầy.
Từ khóa: Đối kháng, Bacillus, bệnh cháy bìa lá lúa, phòng trừ sinh học

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 115-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 249-257
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 26-35
Tác giả: Trần Vũ Phến,
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 83-93
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 97-106
Tải về
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 158-165
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
(2016) Trang: 40-49
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
(2016) Trang: 10-20
Tạp chí: Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
13 (2014) Trang: 85-95
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014
1 (2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 139
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 262
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Bệnh hại thực vật Việt Nam
1 (2012) Trang: 160
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...