Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Liên kết:

Hạ lưu sông Mekong (MRB) gồm những lãnh thổ của Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam với tổng diện tích là 795000 km2. Tài nguyên dồi dào nhất của MRB là nước và đa dạng sinh học. Lưu lượng dòng chảy chính của dòng hạ lưu trung bình khoảng 15000 m3/s, đã nuôi nấng những cánh rừng và đầm lầy rộng lớn cho khai thác thủy sản nội vùng với giá trị thương mại ước tính khoảng 2 triệu USD/năm. Tuy nhiên, công trình thủy điện của các quốc gia ở thượng nguồn đe dọa nghiêm trọng đến sinh kế của ngư - nông dân sống dọc MRB bởi vì sinh kế của họ phụ thuộc trực tiếp vào việc khai thác và nuôi trồng thủy sản. Do vậy, đề tài "Phân tích sinh kế ngư dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản vùng hạ lưu sông Mekong" được thực hiện.

Kết quả nghiên cứu thấy rằng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là sinh kế rất có ý nghĩa đối với ngư - nông dân vùng MRB. Tác động sinh kế theo thứ tự ưu tiên là tăng thu nhập, tăng sự thõa mãn, cải thiện an ninh lương thực, kiến thức, kỹ năng tốt hơn, giảm tổn thương và sử dụng bền vững hơn nữa nguồn tài nguyên. Những yếu tố vĩ mô của ngữ cảnh tổn thương, vốn tự nhiên và con người hiện tại có tác động tiêu cực đến sinh kế của nông dân đặc biệt là ngư dân. Do vậy, ngư dân ở các điểm nghiên cứu sẵn sàng thay đổi sinh kế khi có cơ hội sinh kế tốt hơn. Trong khi, những yếu tố vi mô của ngữ cảnh tổn thương, vốn xã hội, vật lý và tài chính hiện tại rất tốt và sẽ thúc đẩy cải thiện sinh kế của nông - ngư dân vùng MRB trong tương lai. 

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...