Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
Liên kết:

 

Nghiên cứu này đã chứng minh sự thuận tiện và hiệu quả của ứng dụng hệ thống IoT trong canh tác lúa thông minh. Thông số môi trường đồng ruộng như nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, ẩm độ không khí, cường độ ánh sáng và mực nước trên ruộng được thu thập và cập nhật liên tục mỗi 30 phút một lần trong suốt quá trình canh tác lúa. Dữ liệu thu thập được lưu trữ, truy xuất thuận tiện và cho phép xử lý, phân tích để phục vụ cho công tác tham vấn, khuyến cáo can thiệp kỹ thuật trong canh tác lúa. Thông qua đó, chi phí sản xuất của mô hình canh tác lúa ứng dụng IoT thấp hơn sản xuất truyền thống, trong khi hiệu quả tài chính cao hơn nhiều. Để phát triển và nhân rộng mô hình ứng dụng IoT trong canh tác lúa thông minh, nghiên cứu này đã đúc kết rằng để tăng tỷ lệ hộ ứng dụng hệ thống IoT trong thời gian ngắn nhất, những yếu tố liên quan đến hiệu quả, lợi ích của hệ thống IoT, đặc điểm của hệ thống, đặc điểm nông dân (người sử dụng) và công tác khuyến nông nâng cao năng lực nông dân vận hành hệ thống IoT là quan trọng. Nếu các yếu tố này được cải thiện, kỹ thuật IoT sẽ cụ thể hóa trong điều kiện thực tế sản xuất, qua đó cải thiện hiệu quả canh tác lúa, nâng cao thu nhập và đời sống nông dânthể đúc kết rằng để tăng tỷ lệ hộ ứng dụng hệ thống IoT trong thời gian ngắn nhất, những yếu tố liên quan đến hiệu quả, lợi ích của hệ thống IoT, đặc điểm của hệ thống, đặc điểm nông dân (người sử dụng) và công tác khuyến nông nâng cao năng lực nông dân vận hành hệ thống IoT là quan trọng. Nếu các yếu tố này được cải thiện, kỹ thuật IoT sẽ cụ thể hóa trong điều kiện thực tế sản xuất, qua đó cải thiện hiệu quả canh tác lúa, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân. Để giảm thiểu chi phí đầu tư cho hệ thống, những nghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến, nội địa hóa các thành phần của hệ thống IoT là rất cần thiết trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...