Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
Liên kết:

Trong bài viết này, tác giả muốn khẳng định vai trò quan trọng của thuật ngữ và sự cần thiết của phần mềm tra cứu thuật ngữ trong dạy học Đia lí cấp trung học phổ thông nói chung và chương trình Địa lí lớp 10 nói riêng. Ta?c gia? đã xây dựng một phần mềm tra cứu thuật ngữ địa lí lớp 10 ban cơ bản bằng phần mềm ứng dụng WinCHM và khảo sát hiệu quả sử dụng phần mềm trong các hoạt động dạy học Địa lí ở một số trường THPT. Kết quả khảo sát và thực nghiệm cho thấy, phần mềm này có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học môn Địa lí.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2022) Trang: 968-975
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...