Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3(28) (2015) Trang: 59-68
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Liên kết:

Trong bài viết này, nhóm tác giả đã xây dựng được nhóm năng lực đặc thù cho chương trình Địa lí 10 – Trung học phổ thông (THPT) và bộ tiêu chí đánh giá ở các mức độ khác nhau cho từng năng lực. Bằng phương pháp khảo sát – điều tra và thống kê, chúng tôi đã lựa chọn được 7 năng lực đặc thù cần phát triển, đánh giá và bộ tiêu chí đánh giá phù hợp ở các mức độ khác nhau cho từng năng lực. Từ kết quả này, chúng tôi đã xây dựng một bộ công cụ đánh giá học sinh gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết phục vụ đánh giá quá trình và kiểm tra học kì phục vụ đánh giá tổng kết.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2022) Trang: 968-975
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...