Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2016) Trang: 360-367
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc năm 2016
Liên kết:

Năng lực sử dụng bản đồ (BĐ) là một trong những năng lực chuyên biệt quan trọng nhất cần phát triển cho học sinh (HS) trong dạy học Địa lí phổ thông. Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng chủ yếu các phương pháp (PP) nghiên cứu thực tế để đánh giá năng lực sử dụng bản đồ trong học tập địa lí địa phương của HS trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, việc đánh giá này dựa trên công cụ Rubric với 5 bậc đánh giá từ thấp đến cao. Từ kết quả đánh giá đó, chúng tôi đưa ra những biện pháp phù hợp để phát triển năng lực sử dụng bản đồ cho HS trên địa bản Thành phố Cần Thơ không chỉ trong học tập địa lí địa phương mà rộng hơn là cho môn Địa lí ở bậc Trung học phổ thông (THPT) của nước ta. 

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2022) Trang: 968-975
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...