Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 4 kì 1 (2021) Trang: 50-54
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Liên kết:

Trong bài viết này, tác giả sử dụng chủ đạo phương pháp tổng hợp tài liệu và đúc kết kinh nghiệm thực tế để nghiên cứu các quan điểm về chuyên đề dạy học, chuyên đề dạy học Địa lí trên thế giới và Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu, bài viết đã đề xuất quy trình xây dựng chuyên đề dạy học Địa lí gồm 5 bước: 1) Lựa chọn và đặt tên cho các chủ đề, 2) Xác định yêu cầu cần đạt trong các chủ đề nhỏ, 3) Xây dựng đề cương nội dung cần thiết để thực hiện yêu cầu cần đạt, 4) Thiết kế các hoạt động dạy học, 5) Đánh giá và điều chỉnh. Vận dụng quy trình này, tác giả đã xây dựng các chuyên đề dạy học Địa lí trung học phổ thông (THPT). Từ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng các chuyên đề, bài viết rút ra bài học những kinh nghiệm để giáo viên tham khảo và thực hiện tốt hơn Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí năm 2018.

 
Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2022) Trang: 968-975
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...