Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi - Thú y, Tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, ngày 28-29/4/2015
Liên kết:

Gà Nòi là nhóm gà thả vườn được nuôi phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng khả năng sản xuất trứng vẫn còn hạn chế. Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại là đánh giá tiềm năng di truyền của một số gen dự tuyển liên quan đến năng suất trứng của gà Nòi. Gà mái được nuôi theo phương thức cá thể và theo dõi số trứng đẻ ra trong 20 tuần đẻ. Mẫu lông gà được sử dụng để tách chiết DNA và xác định kiểu gen theo phương pháp PCR-RFLP. Tổng cộng có 5 gen được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm DRD2, IGF-I, NPY, VIP và VIPR-1. Kết quả cho thấy tại tất cả các vị trí đa hình đều tồn tại 2 allele và 3 kiểu gen khác nhau, trong đó đa hình DRD2/BseGI, VIP/VspI và VIPR-1/HhaI có sự khác biệt lớn về tỷ lệ phân bố allele. Bên cạnh đó, mối liên kết giữa kiểu gen và năng suất trứng cũng được tìm thấy ở mức ý nghĩa PDraI, VIPR-1/TaqI và VIPR-1/HhaI có số trứng đẻ ra cao nhất lần lượt là 50,9; 49,8 và 50,4 quả. Những kết quả này cung cấp thêm một giải pháp trong quá trình chọn lọc gà Nòi theo hướng cải thiện năng suất trứng.

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 20
Tạp chí: KY hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 331
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
7 (2011) Trang: 59
Tạp chí: Di truyền học & ƯD
(2009) Trang:
Tạp chí: Deutshe Gesellschaft fur Zytometric (DGfZ, German Society of Cytometry)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...