Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
203 (2016) Trang: 7-14
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm xác định đặc điểm ngoại hình của 815 gà Nòi nuôi tại nông hộ ở ĐBSCL và xác định hệ số tương quan giữa các chỉ tiêu về khối lượng và các chiều đo cơ thể trên 304 gà Nòi nuôi tại trại thực nghiệm. Gà Nòi trống với màu lông đỏ đen chiếm đa số (42,2%), trong khi đó gà mái với màu lông nâu có tỷ lệ phổ biến hơn (55,6%). Gà có màu chân vàng với tần số cao trong quần thể (42,5-46,4%). Khối lượng trung bình của gà trống và gà mái trưởng thành là 2,89 kg và 1,77 kg. Hầu hết các chiều đo cơ thể của gà trống đều lớn hơn gà mái, ngoại trừ khoảng cách xương háng (ở gà mái là 4,07 cm và gà trống là 2,12 cm). Khối lượng cơ thể có mối tương quan dương chặc chẽ (P

Các bài báo khác
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi - Thú y, Tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, ngày 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 20
Tạp chí: KY hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 331
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
7 (2011) Trang: 59
Tạp chí: Di truyền học & ƯD
(2009) Trang:
Tạp chí: Deutshe Gesellschaft fur Zytometric (DGfZ, German Society of Cytometry)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...